KRÁSNÉ LETŇANY

Sledujte nás na Facebooku.
# KrasneLetnany

 

Pište nám: office@oda.cz

Krásné Letňany – vize pro společnou budoucnost

Krásné Letňany nejsou jen prostý popis místa, kde žijeme, ale jde především o aktivní spolupráci místních občanů, kteří mají chuť, odvahu a schopnosti pro poctivou práci ve prospěch Letňan.

Společně se v Letňanech potkáváme již mnoho let. Spojují nás stejné zájmy a společná vize Letňan jako místa pro spokojený život. Díky Vaší podpoře a společně s Vámi budeme pracovat za Letňany moderní, příjemné pro práci i odpočinek, pro Vaše děti i pro Vás.

Kdo jsme

Nejsme politická strana, jsme uskupení lidí, které spojuje společné místo, kde žijeme a společná vize. Najdete mezi námi jak lidi se zkušenostmi z letňanské komunální politiky, tak úspěšné podnikatele, respektované pedagogy, živnostníky či odborníky z řady oblastí.

Společně máme schopnosti, znalosti a dovednosti ze všech možných oblastí, díky kterým můžeme nabízet řešení plnohodnotná a nikoliv pouze dílčí, stejně jako dlouhodobá a udržitelná, nikoliv krátkodobá a na oko.

Na rozdíl od politických stran nás názory nerozdělují, ale spojují. Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo má skutečný zájem pracovat ve prospěch Letňan a všech jejich obyvatel.

Proto můžeme nabízet vize i řešení, která nejsou zatížena politickými dogmaty a která chceme prosadit jen a pouze s ohledem na to, zda Letňanům skutečně pomohou. Díky aktivnímu zapojení Vás všech letňanských toho bezpochyby dosáhneme.

 

Naše vize

Krásné Letňany jsou vizí, která přesahuje hranice volebního období. Nepřinášíme prostý recept, jak přežít následující čtyři roky, ale jak vytvořit z Letňan moderní městskou čtvrť. Právě proto je pro nás důležité, abyste Krásné Letňany společně s námi tvořili Vy všichni.

Chceme, aby všichni obyvatele Letňan, mohli svou aktivitou přispět k tomu, že Letňany jsou a budou nejen domovem, ale místem které Vám budou ostatní závidět. Společně to dokážeme, díky Vašim nápadům a Vaší aktivitě.

Jaké Letňany vidíme a chceme? Letňany, které nebudou jen noclehárnou, ale místem kde budete moc žít, pracovat i odpočívat. Letňany, které díky chytrým nápadům a chytrým řešením budou skutečně moderní a úspěšné a život v nich bude příjemný a zároveň udržitelný. Letňany, které budou moc volně dýchat a veřejné služby budou dostupné každému, kdo je bude potřebovat. Letňany, kde budou jejich obyvatelé na první místě a kteří budou moci aktivně ovlivňovat jejich podobu nejen jednou za čtyři roky ve volbách, ale permanentně. Letňany, kde všichni obyvatele budou hrdí na historii, současnost i budoucnost místa, kde žijí. Letňany, které společně s Vámi budou krásné, hrdé a úspěšné.

 

Naše principy

Politika bez principů je jen velmi nedokonalým způsobem prosazování moci. Pro nás je moc pouze prostředkem k prosazování našich vizí. Pro naplňování naší vize jsou samozřejmě podstatné naše myšlenky a nápady. Ty se však v průběhu času mohou pod vlivem vnějších okolností upravovat či měnit.

Dnešní doba je natolik dynamická, že co se dnes může zdát jako dobré a vhodné řešení problému, to už zítra dobrým a vhodným řešením být nemusí. Proto jsou vedle celkové vize zcela zásadní i naše principy, se kterými chceme a budeme k řešení problému přistupovat.

Společně. Hlavním imperativem naší vize je možnost, aby se každý, kdo chce být aktivní, mohl zapojit a ovlivnit konečnou podobu kroků, které společně učiníme. Ačkoliv máme spoustu nápadů, nemyslíme si, že všechno víme. Pokud mají naše kroky být opravdu pro všechny a zároveň dlouhodobě udržitelné, musíme je činit společně.

Chytře. Letňany dosahují velikosti středně velkého města. Takovou komunitu nelze spravovat nahodile, jen na základě aktuálních potřeb. Je potřeba postupovat podle dlouhodobé vize, která je naplňována dílčími kroky. Pokud mají mít takové kroky smysl, musí být promyšlené a musí vycházet z podrobné analýzy problému. Současný Svět je fascinující obrovskou spoustou nových a chytrých řešení v oblasti ICT, dopravy, životního prostředí, urbanismu, komunitního života, trávení volného času a řady dalších. Nestydíme se za to, že nás taková řešení inspirují a chceme Vám je přinést.

Kontinuálně. Nechceme být projektem na jedno volební období. Ambice opravdu změnit Letňany v komunitu, která se aktivně podílí na tom, jak vypadá místo kde žije, se nelze stihnout ani za jeden rok, ani za čtyři. Stejně tak řada jednotlivých kroků je dlouhodobých a je potřeba na nich pracovat neustále. Chceme, aby se Krásné Letňany staly životním stylem, ve kterém není důležité, kdo ho naplňuje v roli zastupitelů.

Odpovědně a otevřeně. Chápeme nedůvěru lidí v politiku. Díky tomu, že chceme, aby se každý mohl aktivně zapojit do rozhodování o podobě Letňan, tuto nedůvěru chceme odstranit. Správa obce je pro řadu lidí tajemný pojem. Tím, že si na ni budete moci sáhnout, budete v něj také moci získat důvěru.

Pod Vaší kontrolou. Samozřejmostí pro nás bude co největší kontrolovatelnost našich kroků. Nechceme a nebudeme je skrývat. Každý bude mít možnost v reálném čase kontrolovat jednotlivé kroky, ptát se i kritizovat. Pokud se něco nepovede, společně s Vámi to budeme schopni rychleji napravit.

Krásné Letňany jsou zelené. I přes změny, které se udály v posledních desítkách let, zůstávají Letňany místem, kde se snoubí lidské dílo s přírodou. Máme zde unikátní městský biotop chráněného sysla, významný lesopark a také bohatou městskou zeleň. Je v existenčním zájmu náš všech stávající zeleň a přírodní prvky nejen chránit, ale významně rozšiřovat. Záchrana biotopu sysla na letišti musí být symbolem boje za zachování zeleného charakteru Letňan. Nové zelené plochy v podobě nových lesoparkových ploch ve stávajícím či novém lesoparku, rozšiřování zelených ploch ve stávající zástavbě, výsadba nových stromů a keřů, to vše pozitivně ovlivní podobu prostředí, ve kterém chceme žít a na které budeme právem hrdí.

Se zdravým rozumem. Nechceme být v zajetí nejen politických dogmat. Nesdílíme názor, že by Letňany měly být místem, kde si Praha bude neregulovaně řešit své chybějící potřeby. Stejně tak ale víme, že žijeme ve městě se všemi negativy i pozitivy tomu náležícími.

Úcta k tradicím. Jsme hrdí na bohatou historii místa, kde žijeme. Letňany jsou také místem, kde se zrodil náš letecký průmysl a celá slavná historie našeho letectví. Letňany byly vždy místem setkávání šikovných lidí se spoustou dobrých nápadů. Odkaz našich předků chceme nejen chránit, ale také rozvíjet.

S respektem k zájmům všech obyvatel. Jednotlivá řešení musí být v konečném důsledku prospěšná pro co největší počet obyvatel. I když to někdy znamená, že nevyhoví úplně všem, pro ně musí být alespoň co nejméně nepříjemná a ovlivňující negativně jejich život. Nikdo by neměl mít pocit, že správa obce se děje jen na jeho úkor, nikdo se o něj a jeho přání a tužby nezajímá a rozhodnutí jsou činěna ve prospěch někoho jiného.

Otevřená a komunikativní radnice pod Vaší kontrolou

 • Komunitní plánování jako možnost aktivně ovlivňovat podobu veřejných projektů
 • Participativní rozpočet pro realizaci Vašich nápadů
 • Vše podstatné o smlouvách, zakázkách a rozhodování na internetu
 • Kontrolujte všechna naše rozhodnutí
 • Nejen komunikace, ale také dialog prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Rozumné a udržitelné hospodaření

 • Zodpovědné hospodaření bez dluhů
 • Úspory při hromadném nákupu služeb a zboží a na provozu veřejných budov
 • Stát musí platit za služby, které pro něj zajišťujeme
 • Realizované projekty musí zohledňovat co nejnižší provozní náklady
 • Větší objem investičních dotací na pokrytí zvýšených potřeb v oblasti veřejných služeb

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Rozumný rozvoj nikoliv na úkor stávajících obyvatel

 • Konec zahušťování stávající výstavby
 • Doplnění chybějící občanské vybavenosti
 • Nová výstavba nesmí být na úkor stávajících obyvatel
 • Zásadní omezení plánované bytové výstavby
 • Rozvoj především jako zdroj pracovních míst a práce v místě bydliště

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Kvalitní a moderní školství

 • 140 nových míst ve školkách již do konce roku 2019
 • Modernizace vnitřních prostor stávajících škol
 • Vybavení škol moderní výukovou technikou jako základ pro modernizaci výuky
 • Výstavba nové tělocvičny na ZŠ generála Františka Fajtla
 • Stabilizace a zkvalitnění učitelského sboru

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Fungující veřejná i individuální doprava

 • Nová parkovací místa bez zbytečného záboru zeleně
 • Rezidenční parkování a parkovací domy jen s Vaším souhlasem
 • Prodloužení metra a nové stanice v Letňanech výhodně pro co největší počet obyvatel
 • Posílení MHD včetně přivedení MHD do nové zástavby
 • Podpora ekologické hromadné dopravy i cyklodpravy zejména bezkolizním propojením s okolními částmi města
 • Jasné ne komunikacím přivádějícím do Letňan novou dopravu, jasná ano komunikacím tuto dopravu z nejvíce obydlených oblastí odvádějících

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Bezpečnost a pořádek

 • Vyšší počet policistů v ulicích
 • Podpora technického vybavení i výchovy nových členů jednotky dobrovolných hasičů
 • Kamerový systém pouze na problematických místech s Vaším souhlasem
 • Zlepšení péče o zeleň a veřejná prostranství posílením vlastních technických služeb i změnou systému pro externí firmy
 • Striktní vymáhání dodržování pořádku ze strany soukromých vlastníků pozemků

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Veřejný prostor a životní prostředí

 • 500 nových stromů a keřů na území Letňan během následujícího volebního období
 • Záchrana biotopu letiště i syslí populace.
 • Zelenější veřejný prostor doplněný o zakrytí veřejných prostranství před přímým sluncem, pítka, mlhoviště či přírodní vodní prvky.
 • Nový i rozšířený stávající lesopark jako místo pro odpočinek i trávení volného času
 • Ekologický přístup ke správě i péči o společný majetek (využití dešťové vody, moderní energetické úspory, elektromobily pro správu obce)
 • Rozvíjení historického a kulturního odkazu Letňan

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

 

Péče o seniory i mladé, zdravotnictví, sport, volný čas

 • Více služeb pro seniory a jejich zapojení do společenského života
 • Výstavba sociální infrastruktury pro lidi všech věkových kategorií
 • Vyšší počet lékařů v Letňanech
 • Nový dům dětí a mládeže
 • Podpora komunitního života
 • Posílení vztahu k přírodě formou nového komunitního centra se zvířaty v přírodě
 • Další rozvoj letňanské knihovny

DOZVĚDĚT SE VÍCE:

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČASOPISY

Napište nám, co Vás v obci/městě trápí. Co Vám chybí.

Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.