KRÁSNÁ PRAHA 11

Krásná Praha 11

není jen hezkým místem k životu, je to i vzájemná spolupráce jejich obyvatel. S označením KRÁSNÁ PRAHA 11 společně vstupujeme do komunálních voleb s jediným cílem – prosazovat svoje vize a poctivě pracovat pro obyvatele Prahy 11 a všechny, kteří zde žijí.

DOPRAVA

 • Zklidnění automobilové dopravy, omezení průjezdu mimopražským řidičům – ve spolupráci s Magistrátem vybudujeme nejméně dva velkokapacitní parkovací domy s kapacitou 1500-2000 parkovacích míst po vzoru Vídně. Budou navazovat na dálnici D1 a v těsné blízkosti stanic metra C.

 • Ve spolupráci s Magistrátem a Ministerstvem dopravy budeme trvat na dostavbě jihovýchodní části vnějšího pražského okruhu

 • Podpoříme výstavbu tramvajové trati Opatov – Čestlice

ŠKOLSTVÍ

 • Pro starší občany zajistíme universitu třetího věku s důrazem na finanční gramotnost a prevenci před exekucemi

 • Pro školní mládež všech věků zajistíme vyžití pro volnočasové aktivity, např. Stanice mladých přírodovědců, mladých techniků a da

KULTURA

 • Revitalizujeme galerii nad stanicí metra Háje

SPORT

 • Zajistíme výstavbu Areálu ledových sportů v areálu ZŠ Ke Kateřinkám

 • Postavíme multifunkční sportovní areál Sportcentrum Háje

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zklidněním dopravy vyčistíme vzduch v oblasti

 • Podstatně navýšíme objem financí na údržbu stávající zeleně a rozšíření o moderní zahradní architektonické detaily včetně vodních prvků; výsadba nových stromořadí

 • Připravíme ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy nový útulný městský park

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Ve spolupráci s novými developerskými společnostmi budeme usilovat o výstavbu sociálního bydlení s regulovaným nájemným

 • Rozšíříme a podpoříme činnost klubu seniorů

 • Připravíme s privátním sektorem podstatné rozšíření zdravotnických služeb zejména dětských lékařů

 • Připravíme projekt nového domu pro seniory ve smyslu domácí péče a Zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením

 • Každé dítě dostane k desátým narozeninám dort.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • Postavíme obchodní centrum v bývalém areálu Agmeco, který se rozkládá mezi ul. Türkova, Klapálkova, Blažimská a Archivní.

 • Postavíme polyfunkční objekt v proluce v ulici Holušická, Praha – Chodov.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Podpoříme tvorbu pracovních příležitostí v místě bydliště občanů, např. zprovoznění tiskárny (bývalá tiskárna Min. vnitra), výstavba polygrafického učiliště

Napište nám, co Vás v obci/městě trápí. Co Vám chybí.

Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.