KRÁSNÁ PRAHA 5

Krásná Praha 5

není jen hezkým místem k životu, je to i vzájemná spolupráce jejich obyvatel. S označením KRÁSNÁ PRAHA 5 společně vstupujeme do komunálních voleb s jediným cílem – prosazovat svoje vize a poctivě pracovat pro Prahu 5 a všechny, kteří zde žijí.

DOPRAVA

 • Zklidnění automobilové dopravy, omezení průjezdu mimopražským řidičům – ve spolupráci s Magistrátem vybudujeme dva velkokapacitní parkovací domy s kapacitou 1500-2000 parkovacích míst po vzoru Vídně. Jeden u Smíchovského nádraží, druhý prosadíme u metra Stodůlky.

 • Opět ve spolupráci s Magistrátem prosadíme stavbu mostu přes Vltavu někde v oblasti Lihovar – Žluté lázně

ŠKOLSTVÍ

 • Pro starší občany zajistíme universitu třetího věku s důrazem na finanční gramotnost a prevenci před exekucemi

 • Pro školní mládež všech věků zajistíme vyžití pro volnočasové aktivity, např. Stanice přírodovědců a další

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zklidněním dopravy a omezením lokálních topenišť na pevná paliva vyčistíme vzduch ve Smíchovské kotlině

 • Podstatně navýšíme objem financí na údržbu stávající zeleně a rozšíření o moderní zahradní architektonické detaily včetně vodních prvků; výsadba nových stromořadí

 • Připravíme ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy nový útulný městský park

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Ve spolupráci s novými developerskými společnostmi budeme usilovat o výstavbu sociálního bydlení s regulovaným nájemným

 • Rozšíříme a podpoříme činnost klubu seniorů

 • Připravíme s privátním sektorem podstatné rozšíření zdravotnických služeb zejména dětských lékařů

 • Připravíme projekt nového domu pro seniory ve smyslu domácí péče

 • Každé dítě dostane k desátým narozeninám dort.

Napište nám, co Vás v obci/městě trápí. Co Vám chybí.

Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.