+420 724 737 736


Krásné Letňany vize pro společnou budoucnost

Obyvatele Letňan budeme chránit před masivní výstavbou developerů, zajistíme jim nová parkovací místa, připravíme jim nová připojení pro rostoucí počty elektromobilů a budeme prosazovat vše, co je potřeba ke krásnému životu v krásných Letňanech.

Podpoříme vznik nových atraktivních pracovních příležitostí pro místní obyvatele žijící v městské části Letňany. Nejen hezká architektura, dostatek parků a zeleně, čisté a bezpečné ulice, opravené a udržované komunikace, dostatek parkovacích míst, prostě kvalitní infrastruktura městské části, ale i vše ostatní potřebné ke krásnému životu v krásných Letňanech, bytostně patří do našeho programu.

Volební program

Krásné Letňany poprvé: atraktivní práce v místě bydliště, děti více s rodinou
Například klademe mimořádný důraz na to, že pro krásný život mám v dostatečné blízkosti školu pro své děti, případně mateřskou školku pro ty menší, ale třeba i na to, že je v dané lokalitě dostatek atraktivního zaměstnání, aby člověk nemusel za prací dojíždět. Chceme, aby na jeden byt vzniklo jedno pracovní místo v blízkosti v bydliště tak, aby ten z rodičů, který se zrovna daný den stará o děti, byl zaměstnatelný v místě bydliště a mohl dítě ráno dávat ne do družiny, ale přímo do školy a vyzvednout ho co nejdříve po skončení výuky. Ne že ten rodič bude zatížen ještě hodinou dopravy do zaměstnání a hodinou zpátky, protože pak se děti od rodiny odcizují tím, že jsou od rána do večera ve škole, respektive ve školní družině.

Krásné Letňany podruhé: regulace developerských projektů, budování občanské vybavenosti
Dnes v Letňanech žije asi 20 tisíc obyvatel a pokud by se zrealizovala veškerá bytová výstavba, která je rozplánována, to znamená, že je v nějakém stupni buď stavebního řízení nebo změny územního plánu, tak by se do Letňan přesídlilo dalších až 60 tisíc obyvatel. To znamená dohromady až 80 tisíc obyvatel, čtyřikrát více, než dnes. Je naprosto nepřijatelné, aby původní letňanští obyvatelé žili dalších třicet let na stavbě. To určitě není v zájmu současných obyvatel Letňan. Nelze redukovat výstavbu na nulu, to je určitě nereálné, ale je potřeba ji rozpustit do hodně dlouhého času a nepovolit všechny developerské projekty. Například nepovolit zástavbu letňanského letiště. Kde se stavět má a může, to jasně říká územní plán, hlavní nástroj regulace developerských projektů a omezení rezidenční výstavby na rozumnou míru. K tomu má radnice Letňan i další zákonné nástroje, aby mohla rezidenční výstavbu regulovat.

Krásné Letňany potřetí: nová moderně vybavená parkoviště, dostatek parkovacích míst pro všechny
Při nové výstavbě musí radnice též myslet na komfort občanů, ať si každý obyvatel může zaparkovat tam, kde to potřebuje. U metra by mělo být parkoviště „park and ride“ dostatečně kapacitní a právě u metra už jsou v územním plánu vyznačeny pozemky vyčleněné pro dopravní stavby. Tam, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a se Středočeským krajem, budujme nová velkokapacitní P+R parkoviště. Tím zejména mimopražským řidičům při dojíždění do Prahy umožníme zaparkovat co nejblíž k metru. Pak nebudou ulice Letňan zastavěny jejich auty a nebudou potřeba masivní modré parkovací zóny, které snižují komfort života místních. Když za vámi někdo přijede na návštěvu, tak potom nemá kde zaparkovat. A v případě nové výstavby bytů dbejme na to, aby k developerským projektům vznikala patřičně objemná parkoviště, i nad rámec současných předpisů, protože dříve jedna domácnost měla jedno auto, dnes má dvě. A také stavme nové dobíjecí stanice pro elektromobily, kterých v ulicích stále přibývá.

Krásné Letňany závěrem: myslíme na vás, na vaše další potřeby a přání
Říká se: „Kdo chce víc, nemá nic.“ Nebudeme vám věšet bulíky na nos, že zařídíme vždycky všechno a všude. Všichni víme, že to není možné. Krásné Letňany ale mají daleko obsáhlejší program, než již popsané tři hlavní priority. A o jeho realizaci se budeme ze všech sil snažit. Jak silný k tomu budeme mít mandát, to záleží na vás, na voličích, na občanech městské části Letňany.

Pro vás, pro váš krásný život v krásných Letňanech, budeme prosazovat i tyto naše další cíle:
–⁠ snížení daně z nemovitostí,
–⁠⁠ zvýšení počtu pediatrů v Letňanech,
–⁠⁠ obnovu městského mobiliáře – doplnění laviček před školami,
–⁠ zřízení střední odborné školy,
–⁠ výstavbu multifunkčního sportovního areálu s Pražským velodromem,
–⁠ vybudování propojení do Lesoparku a osvětlení současných sportovišť,
–⁠ využití PVA jako kulturního sálu,
–⁠ zachování psí loučky při ulici Příborská,
–⁠ zachování dětského hřiště na Novém Proseku při ulici Kostomlatská,
–⁠⁠ dostavbu pražského okruhu ve spolupráci s hlavním městem Prahou,
–⁠ rozšíření protihlukové stěny u Nového Proseka,
–⁠ omezení podmínek pro shlukování občanů bez domova,
–⁠ zlepšení čistoty a pořádku, vybudování velkoobjemových kontejnerů na odpad,
–⁠⁠ likvidaci černých skládek,
–⁠⁠ a další cíle podle potřeb obyvatel městské části Letňany.

Krásné Letňany pro krásný život!

S podporou

Aliance pro budoucnostPraha bez chaosu

Napište nám

Co vás v obci/městě trápí – co vám chybí.
Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.